Osobom zainteresowanym pracą w naszym zespole zapewniamy cenne doświadczenie, rozwój zawodowy, atrakcyjny system motywacyjny. Oferujemy pracę pełną wyzwań i możliwości, a także możliwość podnoszena kwalifkacji poprzez szkolenia oraz kursy.

Listy motywacyjne oraz CV prosimy składać osobiście w siedzibie firmy lub przesyłać na adres mailowy: adam@adam.biz.pl